ПРАВИЛА ПРОДАЖУ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ «ДЖЕРЕЛІЯ»

Дійсні правила продажу товарів в Інтернет-магазині www.jerelia.com визначають порядок продажу роздрібної торгівлі товарів через Інтернет-магазин та у відповідності зі ст.ст. 633, 641 гл. 63 Цивільного кодексу України містять усі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин ТОВ «ДЖЕРЕЛІЯ» (надалі іменований – Продавець). Умови цих правил однакові для всіх користувачів Інтернет-магазину www.jerelia.com, які мають намір, бажання і можливості придбати пропоновані товари.

При повній згоді з цими правилами, приймаючи умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення і за невиконання умов цих правил, користувач приймає акцепт оферти, стає Покупцем.

Основні визначення

Покупець – фізична особа, яка має намір замовити або придбати товари, або замовляє, купує або використовує товари виключно для особистих, сімейних, домашніх й інших потреб, непов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, яка розмістила Замовлення на сайті www.jerelia.com, або вказана в замовленні як одержувач Товару.

Зареєстрований покупець – Покупець, що надав про себе Продавцеві індивідуальну інформацію (прізвище, ім'я, по батькові, адресу електронної пошти, телефон), яка може бути використана для оформлення Замовлення багаторазово. Ця інформація надається при оформленні Замовлення.

Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕРЕЛІЯ». Місцезнаходження: Україна, м. Київ, пров. Радищева, 3, оф. 227, код ЄДРПОУ 39552170.

Предмет договору – Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти замовлені в Інтернет-магазині товари (далі – «Товар»).

Інтернет-магазин – Сайт, на якому будь-який Покупець може ознайомитися з представленими Товарами, їх описом і цінами на Товари, вибрати певний Товар, спосіб оплати та спосіб доставки Товару, відправити Замовлення по електронній пошті або зробити Замовлення по телефону.

Сайт – сукупність інформаційних ресурсів, розміщених на інтернет-сторінці за адресою www.jerelia.com. Сайт належить ТОВ «ДЖЕРЕЛІЯ».

Товар – об'єкт купівлі-продажу (річ), не вилучений і не обмежений у цивільному обороті та представлений до продажу в Інтернет-магазині за допомогою розміщення у відповідному розділі інтернет-магазину. Предметом купівлі-продажу можуть бути тільки Товари, зазначені в Інтернет-магазині як Товари зі статусом «в наявності».

Замовлення – оформлений запит Покупця на купівлю та доставку за вказаною у запиті адресою Товарів, обраних в Інтернет-магазині, відправлений за допомогою мережі Інтернет та/або повідомлений Покупцем Продавцю по телефону.

Акцепт оферти  придбання товару в порядку, визначеному цими правилами, за цінами, вказаними на інтернет-ресурсі www.jerelia.com та означає згоду з умовами оплати та доставки товару.

Служба доставки – підрозділ Продавця, що здійснює доставку Товарів згідно з Замовленням Покупця, а також кур'єрська служба доставки.

Кур'єрська служба доставки – юридична особа та/або індивідуальний підприємець, що надає Продавцю послуги з доставки Замовлень Покупцям.

Загальні положення

 1. Дійсні «Правила продажу товарів в Інтернет-магазині www.jerelia.com (далі – «Правила») визначають порядок роздрібної купівлі-продажу Товарів через Інтернет-магазин.
 2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що має необхідну право- і дієздатність, всі права і повноваження, необхідні й достатні для укладання та виконання умов цих правил.
 3. Замовляючи Товари через Інтернет-магазин, Покупець погоджується з Правилами, викладеними нижче. Вартість Товару, зазначена для Інтернет-магазину, відповідає вартості Товару, зазначеної в каталогах «ДЖЕРЕЛІЯ».
 4. До відносин між Покупцем і Продавцем застосовуються положення Цивільного Кодексу України (у т. ч. положення про роздрібну купівлю-продаж (параграф 2 глави 54), Закону України «Про захист прав споживачів» та інші нормативно-правові акти, прийняті відповідно до них.
 5. Продавець залишає за собою право вносити зміни в ці Правила, в зв'язку з чим Покупець зобов’язується регулярно відслідковувати зміни в Правилах, розміщених на Сайті Інтернет-магазину www.jerelia.com. Повідомлення про зміну цих Правил Продавець зобов'язаний розмістити на Сайті Інтернет-магазину (шляхом відповідної зміни тексту цих Правил) не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати їх вступу в силу.
 6. Покупець погоджується з цими Правилами шляхом проставлення відмітки у графі «З Правилами продажу згоден» при оформленні Замовлення, або при наборі відповідного номера телефону (При оформленні Замовлення по телефону).
 7. Діюча версія Правил розміщена на Сайті Інтернет-магазину www.jerelia.com.
 8. Момент укладання угоди – угода вважається завершеною у випадку, коли Покупець / Зареєстрований покупець переводить грошові кошти за покупку зі свого особистого рахунку на рахунок компанії.


Реєстрація на сайті Інтернет-магазину
 

 1. Оформити Замовлення в Інтернет-магазині можуть зареєстровані і незареєстровані Покупці.
 2. Покупець несе відповідальність за точність і правильність інформації, що надається ним при реєстрації.
 3. При реєстрації в Інтернет-магазині Покупець вказує:
a) Прізвище
b) Ім'я
c) По батькові
d) Стать
e) Дату народження
f) E-mail
g) Мобільний телефон
h) Домашній телефон
i) Країну
j) Область
k) Район області
l) Місто
m) Район міста
n) Поштовий індекс
o) Вулицю
p) Будинок
q) Корпус
r) Квартиру
s) Кодове слово

Далі Покупець підтверджує введення даних і йому на е-mail висилається лист з паролем. Логіном є адреса електронної пошти (e-mail), паролем – будь-які символи (латинські літери та/або цифри) у кількості не менше шести символів. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця. Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки у разі передачі логіна і пароля третім особам.

 
Оформлення та терміни виконання Замовлення

 1. Замовлення Покупця може бути оформлено по телефону та/або через мережу Інтернет.

1.1. При оформленні Замовлення по телефону Покупець підтверджує, що ознайомлений з Правилами продажу Товару через Інтернет-магазин і надає співробітникові Продавця інформацію, необхідну для оформлення Замовлення.

1.2. При оформленні Замовлення через мережу Інтернет Покупець заповнює електронну форму замовлення на товари, направляє Продавцю сформоване Замовлення за допомогою мережі інтернет.

 1. Після отримання Замовлення Продавець погоджує дані Замовлення з Покупцем по телефону, в тому числі дату і час доставки Товару. Зазначені час і дата залежать від регіону доставки і часу, необхідного для обробки Замовлення.
 2. Якщо після отримання Замовлення виявиться, що на складі у Продавця відсутня необхідна кількість замовленого Товару, Продавець інформує про це Покупця по телефону. Покупець вправі погодитися прийняти Товар у кількості, що є в наявності у Продавця, або анулювати цю позицію Товару із Замовлення. У разі неотримання відповіді Покупця протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту повідомлення по телефону, Продавець має право анулювати Замовлення у повному обсязі.
 3. Покупець має право змінити склад Замовлення до моменту надходження його на укомплектування шляхом повідомлення про це Продавця по телефону.
 4. Коли Замовлення надійшло до Представництва, Покупця сповіщають CMC-повідомленням.


Доставка Товару

 1. Продавець докладе всіх зусиль для дотримання дати і часу доставки, вказаних у відповідному Замовленні, тим не менш, затримки у доставці можливі зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.
 2. Ризик випадкового знищення або пошкодження Товару переходить до Покупця в момент передачі йому Товару та проставлення Покупцем підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення.
 3. Отримати Товар Покупець може двома способами:
a) за адресою Представництва, найближчого до його місцезнаходження;
b) замовити на сайті адресну доставку товару.

4. При відсутності претензій до індивідуальної упаковки Товару в момент прийому Товару Покупець підтверджує своїм підписом у бланку Замовлення, що не має претензій до асортименту, кількості, зовнішнього вигляду, комплектації Товару, відповідності отриманого Товару замовленому.

При претензії до упаковки Товару Покупець може відмовитися від прийому Товару. У цьому випадку особа, яка здійснює доставку Товару, не передає Товар Покупцеві, а пропонує розкрити упаковку та провести огляд Товару. У момент огляду Товару складається акт про виявлені дефекти. У підсумку Покупець може забрати Товар або відмовитися від його прийому.

 1. При доставці замовлення Товари вручаються Покупцеві або особі, зазначеній як отримувач у Замовленні.
 2. Щоб уникнути випадків шахрайства, а також для виконання взятих на себе зобов'язань при врученні Замовлення особа, яка здійснює доставку Замовлення, має право вимагати пред'явлення документа, який посвідчує особу Покупця, а також вимагати вказати реквізити наданого Покупцем документа, що посвідчує особу Покупця, на квитанції до Замовлення. Продавець гарантує конфіденційність та захист персональної інформації Покупця.


Оплата Товару

 1. Ціна Товару вказана поруч з певним найменуванням Товару на сайті Інтернет-магазину та відповідному каталозі.
 2. Ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
 3. Оплата Замовлення Покупцем може бути проведена всіма способами, зазначеними на сайті в особистому кабінеті Покупця.
 4. Договір купівлі-продажу вважається укладеним з моменту оплати Покупцем замовлених Товарів.
 5. Покупець у момент отримання Товару отримує документи на Товар.
 6. Покупець підтверджує своїм підписом у Бланку Замовлення, що не має претензій до зовнішнього вигляду та комплектності Товару. Після приймання Товару Покупцем Продавець не приймає претензій щодо зовнішнього вигляду та комплектності Товару.


Повернення Товару

 1. Повернення Товару належної якості можливе не для всіх товарів*, а тільки для тих, які мають контроль розкриття. Ці товари відзначені на сайті й у бланку замовлення спеціальним значком «Можливий обмін».
* Відповідно до Постанови КМУ від 19.03.94 №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів».

Для повернення якісної продукції Зареєстрований покупець звертається у Представництво, в якому він отримав Товар, не пізніше 14 днів з моменту отримання. Продукція має зберігати товарний вигляд і всі захисні елементи відкриття упаковки.

 1. Повернути Товар (за винятком парфюмерно-косметичних Товарів належної якості), придбаний в Інтернет-магазині, можна починаючи з наступного дня після його купівлі.
 2. Датою покупки Товару, придбаного в Інтернет-магазині і відправленого в регіони України кур’єрською службою вважається дата отримання Товару, зазначена на поштовому штемпелі.
 3. Згідно із ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», покупець має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром на інший або аналогічний.

Обмін непродовольчого товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданим товаром.

При відмові Покупця від Товару Продавець повинен повернути йому грошову суму, сплачену Покупцем за договором, за винятком витрат Продавця на доставку товару Покупцю і назад, не пізніше, ніж через 10 (десять) днів з дня пред'явлення Покупцем відповідної вимоги. Банківські витрати Покупця за повернення платежу не повертаються.

 1. Обмін Товару належної якості, придбаного в Інтернет-магазині, проводиться з використанням процедури «Повернення товару».

Повернення Товару, придбаного в Інтернет-магазині, здійснюється за адресою Представництва, в якому був отриманий Товар.


Гарантії та відповідальність

 1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині.
 2. Продавець не відповідає за збитки Покупця, що виникли в результаті неправомірних дій третіх осіб.
 3. Покупець несе всю відповідальність за достовірність відомостей, зазначених при реєстрації в Інтернет-магазині.
 4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком дій обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності Правил, що виникли в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити й запобігти розумними заходами.
 5. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.


Конфіденційність і захист персональної інформації

 1. Надання інформації Покупцем:

1) Прізвище

2) Ім'я

3) По батькові

4) Стать

5) Дата народження

6) E-mail

7) Мобільний телефон

8) Домашній телефон

9) Країна

10) Область

11) Район області

12) Місто

13) Район міста

14) Поштовий індекс

15) Вулиця

16) Будинок

17) Корпус

18) Квартира

19) Кодове слово

 1. Використання інформації, наданої Покупцем і одержуваної Продавцем:

2.1. Продавец використовує інформацію, отриману від Покупця:

- для реєстрації Покупця в Інтернет-магазині;

- виконання своїх зобов'язань перед Покупцем;

- аналізу та оцінки роботи Інтернет-магазину.

 1. Розголошення інформації, отриманої Продавцем:

3.1. Продавець зобов'язується не розголошувати інформацію, отриману від Покупця. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Покупцем.

3.2. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих вимог чинного законодавства України.

 1. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.


Інші умови

 1. До відносин між Продавцем і Покупцем застосовується чинне законодавство України.
 2. Покупець гарантує, що всі умови цих правил йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно та в повному обсязі.
 3. Усі виникаючі суперечки Сторони прагнутимуть вирішити шляхом переговорів; при недосягненні згоди, спір буде переданий до суду відповідно до чинного законодавства України.
 4. Недійсність будь-якого положення цих Правил не тягне за собою недійсність решти положень.


Реквізити

Найменування Продавця: ТОВ «Джерелія»

Місцезнаходження: пров. Радищева, 3, офіс 227, м. Київ, Україна.

Код ЄДРПОУ: 39552170